نام پروژه: تصفیه خانه پساب شهریار

    کارفرما: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران

    تجهیزات:

    سیستم UV

    ظرفیت : 1800 m3/h

    سال نصب : 2016