صنایع دریایی

با توجه به اهمیت اندازه گیری و کنترل در صنعت دریائی در لوله ها و تانک های کشتی ها شرکت داهی بنداد تامین کننده تجهیزات ابزار دقیق و … در صنایع دریائی است که دارای گواهی نامه های لازم از جمله DNV,RINA,ISO9001 و غیره از موسسات ممیزی بین المللی می باشد.