صنایع ریلی و جاده ای

تجربه ثابت کرده است پیشرفت هر کشور در گرو گسترش ساختارهای زیربنایی آن می باشد. یکی از این ساختارهای زیر بنایی راه و جاده است و گسترش آن تاثیر به سزایی در فرهنگ و اقتصاد آن کشور دارد.
کشور ما ایران با دارا بودن حدود 300 کیلومتر راههای مواصلاتی و 180 کیلومتر تونل، یکی از کشورهای توسعه یافته در منطقه می باشد. از این رو به¬کارگیری تجهیزات پیشرفته و ایمن در راهها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا شرکت داهی بنداد همواره تلاش نموده است که تکنولوژی های مدرن و تجهیزات با کیفیت را در اختیار مشتریان محترم قرار دهد.