صنایع فولاد و معدنی

با توجه به گستردگی صنعت فولاد در کشور ، لزوم توجه به آب مصرفی دارای اهمیت است. بررسی ها نشان داده به ازای تولید هر تن فولاد 230،000 لیتر آب مصرف می گردد. بنابراین آب مورد نیاز این صنعت می تواند از منابع آبی دیگر نظیر فاضلاب تصفیه شده و یا باز چرخانی آب مصرفی تامین گردد. بدین منظور تصفیه پیشرفته فاضلاب های شهری که در مجاورت کارخانه های فولادسازی قرار دارند منبع آبی مناسبی جهت دستیابی به این هدف به شمار می آید.
ارائه تجهیزات کاربردی و به روز در خصوص تصفیه پیشرفته فاضلاب و استفاده مجدد آب و همچنین شیر آلات مورد استفاده در این صنعت از اهداف مهم شرکت داهی بنداد می باشد.