محیط زیست

با توجه به بحران آب و کمبود منابع آبی در کشور و همچنین لزوم استفاده از آب سالم و بهداشتی، استفاده از روش های بهینه تصفیه آب و فاضلاب به منظور استفاده مجدد از آب اجتناب ناپذیر است. حدود 93% از منابع آب موجود در کشور جهت مصارف کشاورزی می باشد. بنابراین جست و جوی منابع جدید جهت تامین آب کشاورزی از موارد ضروری می باشد.
همچنین در سرتاسر دنیا تخلیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی به رودخانه ها، اقیانوس و دریا از اتفاقات شایع می باشد که این مسئله صدمات جبران ناپذیری بر روی شرایط زیست محیطی دارد. بنابراین تصفیه فاضلاب به روش مناسب پیش از تخلیه به منابع پذیرنده اثر مهمی در جهت حفظ محیط زیست و منابع آبی کشور خواهد داشت.
در فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب، انتخاب تجهیزات بهینه گام مهمی در جهت کاهش برداشت بی رویه از منابع آبی سطحی و زیر زمینی و حفاظت از محیط زیست می باشد. در این راستا، تلاش شرکت داهی بنداد همواره بر آن است تا با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا و همکاری با سازندگان پیشرو در این صنعت، نقش موثری ایفا نماید.