نیروگاه

استفاده از آب دارای سختی زیاد و ذرات معلق در تجهیزات نیروگاهی منجر به بروز مشکلات عدیده در طی بهره برداری می گردد. از این رو حفاظت از تجهیزات به کار رفته در نیروگاه ها نظیر مبدل های حرارتی، بویلر، پمپ ها و غیره از ملزومات طراحی می باشد.
در این راستا استفاده از تجهیزات کارآمد در پکیج های نظیر برج های خنک کننده (Cooling Towers)، سبب کاهش فضای مورد نیاز، افزایش طول عمر سیستم ، کاهش مصرف انرژی و بازدهی بالا می گردد.