پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی

میدان نفتی آذر

میدان نفتی آذر

پیمانکار: شرکت جهان پارس
کارفرما: شرکت سروک آذر
تجهیزات : ترنسمیترهای دما، فشار، اختلاف فشار و سطح

میدان نفتی یاران جنوبی

پیمانکار: شرکت پارس کیهان
کارفرما: شرکت مهندسی توسعه نفت
تجهیزات : ترنسمیترهای دما، فشار و گیج های دما و فشار
میدان نفتی یاران جنوبی

پتروشیمی کاویان

کارفرما: شرکت پتروشیمی کاویان
تجهیزات : ترنسمیتر های سطح از نوع Displacer

تصفیه خانه فاضلاب پتروشیمی کارون

کارفرما: شرکت پتروشیمی کارون
تامین تجهیزات:
1) 2 واحد پمپ تزریق
2) ظرفیت هر واحد: 5 لیتر بر ساعت
تصفیه خانه فاضلاب پتروشیمی کارون
پروژه تولید SPA/MRK

پروژه تولید SPA/MRK

پروژه تولید SPA/MRK
کارفرما: شرکت شیمی تکس آریا
تامین تجهیزات
تعداد پمپ ها: 2 عدد
نوع پمپ: 6 مرحله ای ( بدون اببند مکانیکی)

واحد الفین

کارفرما: پتروشیمی ایلام
تامین تجهیزات
2 عدد توربین بخار
قدرت تولیدی: 570 کیلووات
استفاده شده به عنوان نیروی محرکه فن
واحد الفین

پروژه Technip

کارفرما: شرکت پتروشیمی جم
1) تعداد 10 عدد پمپ
مدل پمپ : PREI و MFIS

2) تعداد 2 عدد پمپ
مدل پمپ: PREI

پروژه اوره و آمونیاک سوم

کارفرما: پتروشیمی شیراز

تامین تجهیزات:
2 عدد توربین بخار
350 و 1620 کیلووات
به عنوان نیروی محرکه پمپ های KSB

پروژه اوره و آمونیاک سوم

نام پروژه: تصفیه تکمیلی پساب شاهین‌شهر

کارفرما: پالایشگاه نفت اصفهان
محصولات:
1) فیلتر خود شوینده: 2 واحد
ظرفیت هر واحد:‎ 1000 m3/h
2) سیستم UV: 2 واحد
ظرفیت هر واحد:‎ 1000 m3/h
سال نصب: در حال نصب.