فیلترخودشوینده

مشخصات محصول

فیلترهای خودشوینده به منظوری جداسازی ذرات معلق برای سیالات با ویسکوزیته پایین کاربرد دارند. طراحی فشرده و منعطف منجر به کاهش قابل توجه فضای اشغالی توسط این فیلترها می گردد. به این دلیل از نظر کاربری جهت استفاده در شناورها، کشتی ها و زیر دریایی ها قابل توجه می باشند. همچنین شرکت SAB با توجه به تجربه خود در این زمینه قادر به ارائه طراحی ویژه در شرایط خاصی که ممکن است در واحد های مرتبط وجود داشته باشد، می باشد.
عمل فیلتراسیون به صورت پیوسته صورت می گیرد بدین معنی که در حین شست و شو نیازی به فیلتر کمکی نمی باشد. اصول شست وشو در این فیلتر بر اساس قانون برنولی می باشد که منجر به کمترین میزان هدر روی آب تمییز می شود (99% راندمان).

فیلترخودشوینده

مکانیزم شست و شو شامل مراحل زیر می باشد:
1: در حین عبور پیوسته سیال از درون فیلتر ذرات معلق در جداره داخلی تجمع یافته و پس از رسیدن
به اختلاف فشار معین و یا بر اساس زمان دریچه مربوط به تخلیه ذرات باز و ابتدا ذرات بزرگتر از سبد
فلزی خارج می شوند.

اولترا فیلتر

2: دیسک تعبیه شده در میانه فیلتر به کمک نیروی پنوماتیک یا الکتریک شروع به حرکت درون سبد فلزی
می کند. بین دیسک پایین رونده و سبد فلزی فاصله ای وجود دارد که سیال هنگام عبور از این مقطع با افت
فشار و افزایش سرعت مواجه می شود و بدین ترتیب ذرات چسبیده به سبد فلزی به کمک دو نیروی مکش
و سرعت بالا از سبد فلزی جدا شده و از دریچه بازشده خارج می شوند.

مدل F450 :

• ظرفیت از 2 تا 5000 متر مکعب در ساعت
• جداسازی ذرات از سایز 150 میکرون تا 50 میلی متر
• فشار کاری 1 تا 25 بار
• جهت دریافت اطلاعات بیشتر به کاتالوگ و دیتا شیت مربوطه رجوع شود.

مدل F480:

• ظرفیت از 220 تا 45000 مترمکعب در ساعت
• جداسازی ذرات از سایز 40 میکرون تا 50 میلی متر
• فشار کاری 1 تا 25 بار
• جهت دریافت اطلاعات بیشتر به کاتالوگ و دیتا شیت مربوطه رجوع شود.

پروژه ها:

کاربرد مدل F450 به عنوان پیش تصفیه اولترافیلتر در تصفیه آب در کشتی
ظرفیت: 350 مترمکعب در ساعت
مش سایز: 100 میکرون
فشارکاری: 14.5 بار
فیلترخودشوینده
فیلترخودشوینده
کاربرد مدل F480 به عنوان آب خنک سازی در شناور تانکر LNG
ظرفیت: 8500 مترمکعب در ساعت
مش سایز: 800 میکرون
فشار کاری: 14.5 بار