فیلتر خودشوینده

مشخصات محصول

کمبود منابع آبی و از طرفی تامین آب مورد نیاز صنایع از دغدغه های حال حاضر صنعت کشور می باشد. از این رو استفاده از منابع مختلف آبی از جمله پساب های صنعتی و شهری بیش از پیش مطرح می گردد. این امر مستلزم تصفیه تکمیلی این منابع می باشد. در این بین استفاده از فیلترها بعنوان بخشی از فرآیند تصفیه کاربرد گسترده ای دارد. در این بین فیلترهای خودشوینده به منظور حذف ذرات معلق با توجه به میزان بسیار کم هدر روی آب و فضای اشغالی محدود و عملکرد آسان و خودکار از روش های جذاب در این زمینه می باشند.
فرآیند فیلتراسیون در این فیلترها به صورت پیوسته می باشد بدین معنی که در حین شست و شو نیازی به فیلتر کمکی نمی باشد. اصول شست وشو در این فیلتر بر اساس قانون برنولی می باشد که منجر به کمترین میزان هدر روی آب تمیز می شود (99% راندمان).
مکانیزم شست و شو شامل مراحل زیر می باشد:

اولترا فیلتر

2- دیسک تعبیه شده در میانه فیلتر به کمک نیروی پنوماتیک یا الکتریک شروع به حرکت درون سبد فلزی می کند. بین دیسک پایین رونده و سبد فلزی فاصله ای وجود دارد که سیال هنگام عبور از این مقطع با افت فشار و افزایش سرعت مواجه می شود و بدین ترتیب ذرات چسبیده به سبد فلزی به کمک دو نیروی مکش و سرعت بالا از سبد فلزی جدا شده و از دریچه بازشده خارج می شوند.

فیلترخودشوینده

1- : در حین عبور پیوسته سیال از درون فیلتر ذرات معلق در جداره داخلی تجمع یافته و پس از رسیدن به اختلاف فشار معین و یا بر اساس زمان دریچه مربوط به تخلیه ذرات باز و ابتدا ذرات بزرگتر از سبد فلزی خارج می شوند.

مدل F450 :

• ظرفیت از 2 تا 5000 متر مکعب در ساعت
• جداسازی ذرات از سایز 150 میکرون تا 50 میلی متر
• فشار کاری 1 تا 25 بار
• جهت دریافت اطلاعات بیشتر به کاتالوگ و دیتا شیت مربوطه رجوع شود.

مدل F480:


• ظرفیت از 220 تا 45000 مترمکعب در ساعت
• جداسازی ذرات از سایز 40 میکرون تا 50 میلی متر
• جهت دریافت اطلاعات بیشتر به کاتالوگ و دیتا شیت مربوطه رجوع شود.