توربین بخار محرک تجهیزات دوار

در حالت کلی توربین بخار به جای الکترموتور به عنوان نیروی محرکه  تجهیزات دوار (پمپ، کمپرسور و فن) به کار می­رود و انرژی بخار جهت به حرکت در اوردن این تجهیزات استفاده می گردد. در این کاربرد دور توربین (برخلاف توربین های تولید برق) متغیر می باشد.

این توربینها که در انطباق با استانداردهای API 611 و API 612 تولید می شوند دارای ویژگیهای فنی زیر می باشند:

توربینهای مطابق با استاندارد API 612

• طراحی توربین از نوع عکس العملی
• توربین چند مرحله ای
• توان خروجی ‎50 ‎MW – ‎2 ‎MW
• دمای ورودی ‎540 ‎˚C و فشار ورودی ‎140 ‎bara
• پس فشاری و چگالشی
• قابلیت نصب سیستم استخراج بخار (بصورت کنترل شونده و یا بدون نیاز به کنترل)
API 612

توربینهای مطابق با استاندارد API 611

• توربین بخار به عنوان محرک تجهیزات دوار
• طراحی توربین از نوع ضربه ای
• توربین یک مرحله ای
• فشار خروجی ماکزیمم ‎15 ‎bara
• توان خروجی ‎1.5 ‎MW – ‎100 ‎KW
• دمای ورودی ‎450 ‎˚C و فشار ورودی ‎45 ‎bara
• سرعت دورانی تا ‎6000 ‎rpm
API 611