سوییچ ها

جهت کنترل کردن متغیر های فرایندی و نیز تغییر وضعیت این پارامترها به مقدار درخواستی، شرکت اسپریانو انواع متنوعی از سوییچ های مربوط به فشار ، دما ، سطح و فشار تفاضلی را طراحی کرده است .

سوییچ سطحی

سوئیچ سطح وسیله ای جهت اندازه گیری سطح سیالات از کف مخازن تا بالای سطح سیال می باشد.سوئیچ های سطح انواع مختلفی دارند که از آن جمله‌‌ می‌توان Paddle ، Float ، Submersible،Displacer را نام برد.

سوییچ فشار

سوییچ فشار وسیله ای است که طی یک مکانیسم ساده ، زمانی که در مسیر ورودی آن به فشار مورد نظر می رسد ، یک کنتاکت الکتریکی را فعال می کند و این کنتاکت به صورت یک سیگنال الکتریکی به محل مورد نظر فرمان می دهد .

سوییچ دما

سوئیچ ها یا ترموستات ها وسایلی هستند که می توانند در دماهای خاصی به صورت دیجیتال عمل کرده و عمل قطع و وصل را انجام می دهند.

مجموعه تصاویر