BIOGEST

معرفی:

شرکت Biogest AG آلمان از سال 1976 به طور پیوسته در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات تصفیه خانه های فاضلاب فعال بوده است و در این راستا دارای ابداعات و اختراعات متعدد ثبت شده می باشد. از جمله تجهیزات این شرکت در زمینه تصفیه فاضلاب، دکانتر SBR و هواده سطحی می باشد که این تجهیزات با توجه به استانداردهای بالای کشور آلمان و به کارگیری مواد با کیفیت در داخل آن کشور ساخته می شوند. همچنین طراحی و ساخت پکیج های تصفیه فاضلاب به روش SBR جهت کمپ ها، رستوران ها، هتل ها و غیره در محدوده کاری این شرکت می باشد.
Biogest عضو انجمن آب، پساب و فاضلاب (DWG) و عضو انجمن آب آلمان می باشد.