MEC-RELA

MEC-RELA ® یکی از زیر مجموعه های شرکت TERRANOVA® می باشد که در سال 1970 فعالیت خود را با توجه به نیاز بازارآغاز نمود. این شرکت تولید کننده شیرهای کنترلی کروی (Globe type Valve) می باشد که با انواع مختلف عملگرها (Actuator) قادر به کنترل سیالات بخار، آب و انواع گازها می باشد.