درباره صنایع فولاد و معدنی

امروزه صنعت فولاد یکی از صنایع بسیار مهم و نقش آفرین در توسعه کشورهاست. روند تولید فولاد به تناسب نیاز جهانی آن کماکان در حال افزایش است. تنها در سال 2016 تولید فولاد خام در دنیا به رقم 1630 میلیون تن رسیده است که نسبت به سال 2015 به میزان 0.6% رشد نشان می دهد.

رشدتقاضا در سالهای 2017 به میزان  1.3%درسال 2018 به میزان 0.9% بوده است.

این رشد دائمی تولید با در نظر گرفتن محدودیت ها و مشکلات پیش روی این صنعت از قبیل مسائل زیست محیطی، مصرف زیاد انرژی و آب، نگرانیهای مربوط به بهره برداری، تعمیر و نگهداری تجهیزات واحدهای تولیدی فولاد همه و همه مدیران صنایع فولاد را بر آن داشته است که از روشهای گوناگون برای دغدغه های این صنعت راه حل های مناسب و بهینه را جویا باشند.

شرکت داهی بنداد با دسترسی به راه حل های مدرن و ایده آل و همچنین با همکاری شرکای تجاری بین المللی خود همواره به عنوان یک شرکت پیشرو در کمک به صنایع فولاد با پیشنهاد دادن روشها و سیستمهای خلاقانه و متداول در صنعت امروز دنیا، آمادگی همکاری از نزدیک و طولانی مدت با صنایع مذکور را دارد.